Tüik: Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlerin Oranı Yüzde 24,2 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 24,2 oldu. Genç erkeklerde bu oran yüzde 16,4, kadınlarda ise yüzde 32,3 olarak gerçekleşti.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin gençlik istatistiklerini bugün yayınladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken 15- 24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,2’sini oluşturdu. Bu nüfusun yüzde 51,2’sini erkek, yüzde 48,8’ini ise kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030 yılında yüzde 14, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1’e düşeceği öngörüldü.

TÜRKİYE’NİN GENÇ NÜFUS ORANIN AB’YE ÜYE ÜLKELERDEN YÜKSEK

Türkiye’nin genç nüfus oranının yüzde 15,2 ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, genç nüfus ortalaması yüzde 10,5 oldu. AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 12,8 ile İrlanda, yüzde 12,3 ile Hollanda ve yüzde 12,2 ile Danimarka olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 9,1 ile Bulgaristan, yüzde 9,3 ile Çekya, yüzde 9,4 ile Slovenya ve Letonya olduğu görüldü.

GENÇ NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL HAKKARİ

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 22 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 21,7 ile Şırnak ve yüzde 21,1 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu il yüzde 12,3 ile Muğla ve Balıkesir oldu. Bu illeri yüzde 12,7 ile Ordu, yüzde 12,8 ile Tunceli, Sinop ve Kırklareli illeri izledi.

GENÇ NÜFUSUN YÜZDE 30,2’Sİ 20- 22 YAŞ GRUBUNDA

Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde yüzde 29,7’sinin 15- 17 yaş, yüzde 19,1’inin 18- 19 yaş, yüzde 30,2’sinin 20- 22 ve yüzde 21’inin 23- 24 yaş grubunda yer aldığı görüldü. Türkiye’de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için kalan yaşam süresinin ortalama 63,6 yıl, erkekler için 61,0 yıl ve kadınlar için 66,4 yıl olduğu görüldü. 15 yaşına ulaşan genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,4 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi.

EVLİ OLAN GENÇ KADINLARIN ORANI, EVLİ OLAN GENÇ ERKEKLERİN ORANININ 3,8 KATI OLDU

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, genç erkek nüfusun yüzde 96,3’ünün hiç evlenmemiş, yüzde 3,6’sının evli, yüzde 0,1’inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun yüzde 85,8’inin hiç evlenmemiş, yüzde 13,7’sinin evli, yüzde 0,4’ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

KADINLARDA YÜKSEKÖĞRETİMDE NET OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 49,2 OLDU

Türkiye’de 2020- 2021 öğretim yılında yüzde 44,4 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2021- 2022 öğretim yılında yüzde 44,7’ye yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran yüzde 40,5’ten yüzde 40,3’e düşerken kadınlarda yüzde 48,5’ten yüzde 49,2’ye yükseldi.

NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN GENÇLERİN ORANI YÜZDE 24,2 OLDU

Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde iş gücüne katılma oranı, 2021 yılında yüzde 41,7 iken geçen yıl yüzde 43,8 oldu. Genç erkeklerde iş gücüne katılma oranı 2021 yılında yüzde 53,1 iken geçen yıl yüzde 56,2, genç kadınlarda ise bu oran 2021 yılında yüzde 29,7 iken geçen yıl yüzde 31’e yükseldi. Gençlerde işsizlik oranı, 2021 yılında yüzde 22,6 iken geçen yıl yüzde 19,4 olarak gerçekleşti. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2021 yılında yüzde 19,4 iken geçen yıl yüzde 16,4, genç kadınlarda ise bu oran 2021 yılında yüzde 28,7 iken geçen yıl yüzde 25,2 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2021 yılında yüzde 24,7 iken geçen yıl yüzde 24,2 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2021 yılında yüzde 17,5 iken 2022 yılında yüzde 16,4, genç kadınlarda ise bu oran 2021 yılında yüzde 32,4 iken 2022 yılında yüzde 32,3 oldu.

İSTİHDAMDAKİ GENÇLERİN YÜZDE 53,5’İ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Genç nüfusun istihdam oranı, 2021 yılında yüzde 32,2 iken geçen yıl yüzde 35,3’e yükseldi. Genç erkeklerde istihdam oranı 2021 yılında yüzde 42,8 iken geçen yıl yüzde 46,9, genç kadınlarda bu oran 2021 yılında yüzde 21,2 iken geçen yıl yüzde 23,2 oldu. Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin geçen yıl yüzde 15,1’inin tarım sektöründe, yüzde 31,4’ünün sanayi sektöründe, yüzde 53,5’inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 14’ünün tarım, yüzde 36,7’sinin sanayi, yüzde 49,3’ünün hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların yüzde 17,5’inin tarım, yüzde 20,3’ünün sanayi, yüzde 62,2’sinin de hizmet sektöründe yer aldığı anlaşıldı.

GENEL SAĞLIK DURUMUNDAN MEMNUN OLAN GENÇLERİN ORANI YÜZDE 84,8 OLDU

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılında yüzde 69,3 iken geçen yıl yüzde 69,2 oldu. Genel sağlık durumundan orta seviyede memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılında yüzde 18,5 iken geçen yıl yüzde 19,5, memnun olmadığını belirtenlerin oranı ise 2021 yılında yüzde 12,1 iken geçen yıl yüzde 11,3 oldu.

KENDİNİ MUTSUZ HİSSEDEN GENÇLERİN ORANI YÜZDE 15,9 OLDU

18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 49,7 iken kendini orta seviyede mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 34,5, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 15,9 oldu.

GENÇLERİN MUTLULUK KAYNAĞI OLARAK SAĞLIK, İLK SIRADA YER ALDI

Gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında yüzde 43,8 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 23,4 ile başarı, yüzde 15,5 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 39,4 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 27,9 ile başarı ve yüzde 17 ile para takip etti. Genç kadınlarda ise yüzde 48,3 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 21,6 ile sevgi ve yüzde 18,6 ile başarı takip etti. Gençlerin yüzde 82,4’ü işinden memnun olduğunu, yüzde 52,9’u elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 82,5, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 55,4 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 82,2 ve yüzde 48,2 olarak gerçekleşti.

GENÇLERİN YÜZDE 67’Sİ ALDIĞI EĞİTİMDEN MEMNUN

Gençlerin yüzde 67’si, şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde yüzde 65,6 iken genç kadınlarda yüzde 68,5 oldu.

GENÇLER EN FAZLA DIŞSAL YARALANMA VE ZEHİRLENMELER SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre 15- 24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 38,2’si dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 8,2 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler ve üçüncü sırada yüzde 7,7 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları takip etti.

Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı yüzde 42,3, genç kadınların oranı yüzde 28,3 oldu. İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeni ile hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı yüzde 6,9, genç kadınların oranı yüzde 11,4 olarak gerçekleşti.

İNTERNET KULLANAN GENÇLERİN ORANI YÜZDE 96,9 OLDU

Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 16- 24 yaş grubundaki genç nüfusun internet kullanım oranı, 2021 yılında yüzde 97,1 iken geçen yıl yüzde 96,9’a geriledi. İnternet kullanım oranı genç erkeklerde 2021 yılında yüzde 98,4 iken geçen yıl yüzde 97,6, genç kadınlarda ise 2021 yılında yüzde 95,6 iken geçen yıl yüzde 96,1 oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir